Information About

Atka Island

Quick Facts

Open in The Map Atka Island on The Map

Location

52 ° 8' 17.002" N,
174 ° 26' 43.001" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Elevation

1319 ft (402.03 m)

Atka Island in Detail.

About

largest of Andreanof Islands., Aleutian Islands. 55 miles long.

History

Aleut name; reported by early Russian traders; published as "Atchu Island" by Reverend Coxe (1780, p. 156); "Atghka" by Captain Cook (1785, v. 2, p. 503), RN; "Atkha Ile," by Captain Lutke (1836, p. 307), Imperial Russian Navy (IRN); "O(strov) Atka," or "Atka Island," on the 1848 Russian Hydrographic Dept. Chart 1400, and by Captain Tebenkov (1852, map 27), Imperial Russian Navy (IRN).

Places Near Atka Island
Cities:

Korovinski,

Archipelagos:

Amtagis Islands,

Areas:

Naaginax, Saguugam Ilidaa, Saguugam-chuga, Saguugax, Yaxagim Angaa,

Bars:

Atxam-yaagan-chixsxa, Haanugim-yangis, Salt Reef, Starichkof Reef,

Bays:

Aaguliigagix, Alamaxsix, Alax Hatax, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Chaxchix, Chugimgagix, Deep Bay, Egg Bay, Explorer Bay, Haanugim-kangchii, Haanugix, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Hmachilam-qakuudguu, Igidgutux, Imlam-chuqaa, Ingyuqax, Ixsagim Udaa, Kangiixtax, Kinugas, Kobakof Bay, Korovin Bay, Martin Harbor, Miilnichax, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Nusax, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qatxas, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qigagalux, Qmalgitux, Qulxudam Udaa, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Sadan-tanam Tatuu, Saguugaadam Adangan Udaa, Saguugam-tatuu, Sarana Cove, Sitxaxsix, Skuulnikas Udaa, Smutim Qala, Tagalugis, Tagugasix, Tumgas Udaa, Ugilga, Ugilga, Utxis Udaa, Uzamkux, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga, Unangalixtax,

Capes:

Aaguliigagim-yaaga, Adan Iguga, Alaginiigux, Amunaxagim Yaaga, Angix, Anuqim-yaaga, Atxam-yaaga, Banner Point, Cape Korovin, Changidigas, Chaqisxa, Chaxchim-yaaga, Chixtis Yaaga, Chukiidgis Hidaluu, Egg Point, Haanugim-yaaga, Hachuugix Qamilaalux, Hiliixsam-yaaga, Ikazagan Yaaga, Kunalisxux, Miilnicham-yaaga, Qaluugix Qamilaalux, Qanguxchilax, Qugaxtaqas, Saamaliilum-yaaga, Saguugaadam-yaaga, Saguugam Iguga, Siihmlugis, Sunas Sluu, Tumgas Yaaga, Unglum Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Uzamkum-yaaga, Yaxax,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii,

Cliffs:

Achiitxax, Asxitix, Hachuugix Tiglix, Qaluugix Tiglix, Qigaagix Saxax, Ugimgim Qaklaga,

Islands:

Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Atka Island, Egg Island, Gixsxagix, Ikazagan Tanasuu, Qagudas, Qatxayagum-tanasuu, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Sadatanak Island, Sagchudak Island, Saguugaadax, Saguugaadax, Salt Island, Simtusix, Taqusas, Unglux, Uzamkum-tanasuu, Vasilief Islands,

Mountains:

Tagalam Angtaa,

Pillars:

Unglus,