Information About

Saguugaadam-yaaga

Quick Facts

Open in The Map Saguugaadam-yaaga on The Map

Location

52 ° 2' 57" N,
174 ° 26' 45" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Elevation

197 ft (60.05 m)

Saguugaadam-yaaga in Detail.

About

Places Near Saguugaadam-yaaga
Archipelagos:

Amtagis Islands,

Areas:

Naaginax, Yaxagim Angaa,

Bars:

Atxam-yaagan-chixsxa, Haanugim-yangis, Salt Reef, Starichkof Reef,

Bays:

Aaguliigagix, Alax Hatax, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Chaxchix, Chugimgagix, Deep Bay, Egg Bay, Explorer Bay, Haanugim-kangchii, Haanugix, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Hmachilam-qakuudguu, Imlam-chuqaa, Ingyuqax, Ixsagim Udaa, Kobakof Bay, Korovin Bay, Martin Harbor, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Nusax, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qigagalux, Qulxudam Udaa, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Sadan-tanam Tatuu, Saguugaadam Adangan Udaa, Sarana Cove, Skuulnikas Udaa, Smutim Qala, Tagugasix, Tumgas Udaa, Utxis Udaa, Uzamkux, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga,

Capes:

Aaguliigagim-yaaga, Alaginiigux, Amunaxagim Yaaga, Angix, Anuqim-yaaga, Atxam-yaaga, Banner Point, Changidigas, Chaqisxa, Chaxchim-yaaga, Chixtis Yaaga, Egg Point, Haanugim-yaaga, Hiliixsam-yaaga, Ikazagan Yaaga, Kunalisxux, Qanguxchilax, Saamaliilum-yaaga, Saguugaadam-yaaga, Tumgas Yaaga, Unglum Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Uzamkum-yaaga, Yaxax,

Channels:

Qyasxum Hadgii,

Cliffs:

Asxitix, Qigaagix Saxax,

Islands:

Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Atka Island, Egg Island, Gixsxagix, Ikazagan Tanasuu, Qagudas, Qatxayagum-tanasuu, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Sadatanak Island, Sagchudak Island, Saguugaadax, Saguugaadax, Salt Island, Simtusix, Taqusas, Unglux, Uzamkum-tanasuu, Vasilief Islands,