Information About

Kobakof Bay

Quick Facts

Open in The Map Kobakof Bay on The Map

Location

52 ° 3' 27" N,
174 ° 28' 59" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Kobakof Bay in Detail.

About

on S coast of Atka I., Aleutian Islands.

History

Name published as "Bukh(ta) Kobakovskaia" or "Kobakovskaia Bay" on Russian Hydrographic Dept. Chart 1400 (1848). Kabakof Bay is said by Baker (1906, p. 340) to be named by the pilot Ingenstrom" (complete name not available), about 1830.

Places Near Kobakof Bay
Archipelagos:

Amtagis Islands,

Areas:

Naaginax, Yaxagim Angaa,

Bars:

Atxam-yaagan-chixsxa, Haanugim-yangis, Salt Reef, Starichkof Reef,

Bays:

Aaguliigagix, Alax Hatax, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Beaver Bay, Chaxchix, Chugimgagix, Chuguuxsax, Deep Bay, Egg Bay, Explorer Bay, Haanugim-kangchii, Haanugix, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Hmachilam-qakuudguu, Ingyuqax, Ixsagim Udaa, Kahngadgagix, Kobakof Bay, Korovin Bay, Martin Harbor, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Nusax, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qigagalux, Qulxudam Udaa, Quusax, Quusax Galga, Qyasxum-qala, Sadan-tanam Tatuu, Saguugaadam Adangan Udaa, Sarana Cove, Skuulnikas Udaa, Smutim Qala, Tagugasix, Tumgas Udaa, Utxis Udaa, Uzamkux, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga,

Capes:

Aaguliigagim-yaaga, Alaginiigux, Amunaxagim Yaaga, Angix, Anuqim-yaaga, Atxam-yaaga, Banner Point, Changidigas, Chaqisxa, Chaxchim-yaaga, Chixtis Yaaga, Chuguuxsam-hidaluu, Egg Point, Haanugim-yaaga, Hiliixsam-yaaga, Ikazagan Yaaga, Kunalisxux, Qanguxchilax, Saguugaadam-yaaga, Tumgas Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Utxis Yaaga, Uzamkum-yaaga, Yaxax,

Channels:

Qyasxum Hadgii,

Cliffs:

Qigaagix Saxax,

Islands:

Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Atka Island, Chagnagix, Egg Island, Gixsxagix, Ikazagan Tanasuu, Kanuuxsux, Qagudas, Qatxayagum-tanasuu, Qudga Hanixsxax, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Sadatanak Island, Sagchudak Island, Saguugaadax, Saguugaadax, Salt Island, Simtusix, Tanax Angunax, Taqusas, Uzamkum-tanasuu, Vasilief Islands,

Lakes:

Sangus,