Information About

Chaxchix

Quick Facts

Open in The Map Chaxchix on The Map

Location

52 ° 5' 17.002" N,
174 ° 23' 4.999" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Chaxchix in Detail.

About

Places Near Chaxchix
Cities:

Korovinski, Tanaangis Tanadgusii,

Archipelagos:

Amtagis Islands,

Areas:

Naaginax, Saguugam Ilidaa, Saguugax, Yaxagim Angaa,

Bars:

Atxam-yaagan-chixsxa, Haanugim-yangis, Starichkof Reef,

Bays:

Aaguliigagix, Alamaxsix, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Chaxchix, Chugimgagix, Chunixsax, Egg Bay, Explorer Bay, Haanugim-kangchii, Haanugix, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Hmachilam-qakuudguu, Igdaxchxalux, Ignaachxagix, Imlam-chuqaa, Ixsagim Udaa, Kangiixtax, Kinugas, Kobakof Bay, Korovin Bay, Kriistam-sitxa, Kuchugiilux, Kudutum Tatuu, Martin Harbor, Miilnichax, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Niivudiilux, Pugankax, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qigagalux, Qulxudam Udaa, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Sadan-tanam Tatuu, Saguugaadam Adangan Udaa, Sarana Cove, Skuulnikas Udaa, Smutim Qala, Sunam Udaa, Sviiniyam Udaa, Tagalugis, Tanaangis, Tanaangis Qalingis, Tumgas Udaa, Tutusix, Ugilga, Utxis Udaa, Uzamkux, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga, Tugimagix, Unangalixtax, Uyuqiidasxis,

Capes:

Aaguliigagim-yaaga, Adan Iguga, Amunaxagim Yaaga, Anuqim-yaaga, Asxichalux, Atxam-yaaga, Banner Point, Chaliilux, Changidigas, Chaqisxa, Chaxchim-yaaga, Chixtis Yaaga, Chukiidgis Hidaluu, Chunixsaxyaaga, Chutxidigax, Egg Point, Filiip Yangis, Haanugim-yaaga, Hiliixsam-yaaga, Ikazagan Yaaga, Kuchugiilum-yaaga, Kudutux, Kunalisxux, Miilnicham-yaaga, Qanguxchilax, Qugaxtaqas, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Saguugaadam-yaaga, Saguugam Iguga, Sunas Sluu, Tanaangis Hidaluu, Tumgas Yaaga, Unglum Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Uzamkum-yaaga, Yaxax,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Kanaagux, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Achiitxax, Amgiilux, Asxitix, Hachuugix Tiglix, Qaluugix Tiglix, Qigaagix Saxax, Tanax Angunam Kagaluu, Ugimgim Qaklaga,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Hills:

Chunuguusis,

Islands:

Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Atka Island, Bolshoi Island, Chunixsam Hachan Tanaa, Cone Island, Daviidam, Egg Island, Gixsxagix, Higidgim Ungluu, Igluqatus, Ikazagan Tanasuu, Katiriinam Tanaa, Qaangugiidax, Qagudas, Qatxayagum-tanasuu, Qigayax, Qiixtas, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Saahmlam Tanangis, Sadatanak Island, Sagchudak Island, Saguugaadax, Saguugaadax, Tanam Aduu, Tanasux, Tanax Angunax, Taqusas, Ugalux, Unglux, Uzamkum-tanasuu, Vasilief Islands,

Lakes:

Haniigamax, Hanisidaagux,

Mountains:

Tagalam Angtaa,

Pillars:

Unglus,

Streams:

Qizang Chiganaa,

Routes:

Kuygis Sisxa,