Information About

Vasilief Bay

Quick Facts

Open in The Map Vasilief Bay on The Map

Location

52 ° 6' 14" N,
174 ° 23' 31.999" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Vasilief Bay in Detail.

About

on SE coast of Atka I.; Aleutian Islands.

History

named for the pilot, Ensign Vasiliev, Imperial Russian Navy (IRN), and published as "Bukh(ta) Vasilieva," or "Vasiliev Bay," by Captain Lutke (1836, p. 317), Imperial Russian Navy (IRN).

Places Near Vasilief Bay
Cities:

Korovinski,

Archipelagos:

Amtagis Islands,

Areas:

Naaginax, Saguugam Ilidaa, Saguugam-chuga, Saguugax, Ugimagis, Yaxagim Angaa,

Bars:

Atxam-yaagan-chixsxa, Haanugim-yangis, Starichkof Reef,

Bays:

Aaguliigagix, Alamaxsix, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Chaxchix, Chugimgagix, Chunixsax, Deep Bay, Egg Bay, Explorer Bay, Haanugim-kangchii, Haanugix, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Hmachilam-qakuudguu, Igdaxchxalux, Igidgutux, Imlam-chuqaa, Ixsagim Udaa, Kangiixtax, Kinugas, Kobakof Bay, Korovin Bay, Kriistam-sitxa, Kuchugiilux, Kudutum Tatuu, Martin Harbor, Miilnichax, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Niivudiilux, Pugankax, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qatxas, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qigagalux, Qmalgitux, Qulxudam Udaa, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Sadan-tanam Tatuu, Saguugaadam Adangan Udaa, Saguugam-tatuu, Sarana Cove, Skuulnikas Udaa, Smutim Qala, Sunam Udaa, Tagalugis, Tanaangis, Tanaangis Qalingis, Tumgas Udaa, Tutusix, Ugilga, Utxis Udaa, Uzamkux, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga, Tugimagix, Unangalixtax, Uyuqiidasxis,

Capes:

Aaguliigagim-yaaga, Adan Iguga, Amunaxagim Yaaga, Anuqim-yaaga, Asxichalux, Atxam-yaaga, Banner Point, Cape Korovin, Chaliilux, Changidigas, Chaqisxa, Chaxchim-yaaga, Chixtis Yaaga, Chukiidgis Hidaluu, Chunixsaxyaaga, Chutxidigax, Egg Point, Filiip Yangis, Haanugim-yaaga, Hachuugix Qamilaalux, Hiliixsam-yaaga, Ikazagan Yaaga, Kuchugiilum-yaaga, Kudutux, Kunalisxux, Miilnicham-yaaga, Qaluugix Qamilaalux, Qanguxchilax, Qugaxtaqas, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Saguugaadam-yaaga, Saguugam Iguga, Siihmlugis, Sunas Sluu, Tanaangis Hidaluu, Tumgas Yaaga, Unglum Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Uzamkum-yaaga, Yaxax,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Kanaagux, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Achiitxax, Amgiilux, Asxitix, Hachuugix Tiglix, Qaluugix Tiglix, Qigaagix Saxax, Tanax Angunam Kagaluu, Ugimgim Qaklaga,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Hills:

Chunuguusis,

Islands:

Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Atka Island, Bolshoi Island, Chunixsam Hachan Tanaa, Cone Island, Daviidam, Egg Island, Gixsxagix, Higidgim Ungluu, Igluqatus, Ikazagan Tanasuu, Katiriinam Tanaa, Qagudas, Qatxayagum-tanasuu, Qigayax, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Saahmlam Tanangis, Sadatanak Island, Sagchudak Island, Saguugaadax, Saguugaadax, Tanam Aduu, Tanasux, Tanax Angunax, Taqusas, Unglux, Uzamkum-tanasuu, Vasilief Islands,

Lakes:

Haniigamax, Hanisidaagux,

Mountains:

Tagalam Angtaa,

Pillars:

Unglus,

Streams:

Qizang Chiganaa,

Routes:

Kuygis Sisxa,