Information About

Asagam-qakuudga

Quick Facts

Open in The Map Asagam-qakuudga on The Map

Location

52 ° 10' 53" N,
174 ° 24' 29.002" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Asagam-qakuudga in Detail.

About

Places Near Asagam-qakuudga
Cities:

Korovinski,

Archipelagos:

Amtagis Islands,

Areas:

Naaginax, Saguugam Ilidaa, Saguugam-chuga, Saguugax, Tunmisam Angaa, Yaxagim Angaa,

Bars:

Atxam-yaagan-chixsxa, Haanugim-yangis, Starichkof Reef,

Bays:

Aaguliigagix, Alamaxsix, Alax Hatax, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Chaxchix, Chugimgagix, Deep Bay, Egg Bay, Explorer Bay, Haanugim-kangchii, Haanugix, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Hmachilam-qakuudguu, Igdaxchxalux, Igidgutux, Imlam-chuqaa, Ixsagim Udaa, Kangiixtax, Kinugas, Kobakof Bay, Korovin Bay, Kriistam-sitxa, Kuchugiilux, Kudutum Tatuu, Martin Harbor, Miilnichax, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Nusax, Pugankax, Qagizga, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qatxas, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qigagalux, Qmalgitux, Qulxudam Udaa, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Sadan-tanam Tatuu, Saguugaadam Adangan Udaa, Saguugam-tatuu, Sarana Cove, Sitxaxsix, Skuulnikas Udaa, Smutim Qala, Tagalugis, Tanaangis Qalingis, Tumgas Udaa, Ugilga, Ugilga, Utxilax, Utxis Udaa, Uzamkux, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga, Tugimagix, Unangalixtax, Uyuqiidasxis,

Capes:

Aaguliigagim-yaaga, Adan Iguga, Amunaxagim Yaaga, Angix, Anuqim-yaaga, Asxichalux, Atxam-yaaga, Banner Point, Cape Korovin, Cape Potainikof, Chaliilux, Changidigas, Chaqisxa, Chaxchim-yaaga, Chixtis Yaaga, Chukiidgis Hidaluu, Chutxidigax, Egg Point, Filiip Yangis, Haanugim-yaaga, Hachuugix Qamilaalux, Hiliixsam-yaaga, Ikazagan Yaaga, Kuchugiilum-yaaga, Kudutux, Kunalisxux, Miilnicham-yaaga, Qaluugix Qamilaalux, Qanguxchilax, Qugaxtaqas, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Saguugaadam-yaaga, Saguugam Iguga, Siihmlugis, Sunas Sluu, Tumgas Yaaga, Tunmisax, Unglum Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Uzamkum-yaaga, Yaxax,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Achiitxax, Asxitix, Hachuugix Tiglix, Qaluugix Tiglix, Qigaagix Saxax, Ugimgim Qaklaga,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Hills:

Chunuguusis,

Islands:

Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Atka Island, Egg Island, Gixsxagix, Higidgim Ungluu, Ikazagan Tanasuu, Qagudas, Qatxayagum-tanasuu, Qigayax, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Sadatanak Island, Sagchudak Island, Saguugaadax, Saguugaadax, Tanax Angunax, Taqusas, Unglux, Uzamkum-tanasuu, Vasilief Islands,

Lakes:

Haniigamax, Hanisidaagux,

Mountains:

Agignax, Conical Volcano, Tagalam Angtaa,

Pillars:

Unglus,

Routes:

Kuygis Sisxa,