Information About

Igidgutux

Quick Facts

Open in The Map Igidgutux on The Map

Location

52 ° 19' 14.002" N,
174 ° 23' 10" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Igidgutux in Detail.

About

Places Near Igidgutux
Cities:

Korovinski, Tanaangis Tanadgusii,

Areas:

Saguugam Ilidaa, Saguugam-chuga, Saguugax, Tunmisam Angaa, Ugimagis, Yaxagim Angaa,

Bars:

Agdugalus, Starichkof Reef,

Bays:

Aaguliigagix, Alamaxsix, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Chugimgagix, Chunixsax, Egg Bay, Hachuugix Hiliixsax, Hmachilam-qakuudguu, Igdaxchxalux, Igidgutux, Ignaachxagix, Imlam-chuqaa, Ixsagim Udaa, Kangiixtax, Kinugas, Korovin Bay, Kriistam-sitxa, Kudutum Tatuu, Martin Harbor, Miilnichax, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Niivudiilux, Pugankax, Qagizga, Qaluugix Hiliixsax, Qatxas, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qmalgitux, Qulxudam Udaa, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Saguugaadam Adangan Udaa, Saguugam-tatuu, Sarana Cove, Sitxaxsix, Skuulnikas Udaa, Sunam Udaa, Sviiniyam Udaa, Tagalugis, Tanaangis, Tanaangis Qalingis, Tumgas Udaa, Tutusix, Ugilga, Ugilga, Utxilax, Utxis Udaa, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga, Tugimagix, Unangalixtax, Uyuqiidasxis,

Capes:

Aaguliigagim-yaaga, Adan Iguga, Anuqim-yaaga, Banner Point, Cape Korovin, Cape Potainikof, Chaliilux, Chaqisxa, Chukiidgis Hidaluu, Chunixsaxyaaga, Chutxidigax, Egg Point, Filiip Yangis, Hachuugix Qamilaalux, Hanidaagus, Hanidagas, Hiliixsam-yaaga, Kudutux, Kunalisxux, Miilnicham-yaaga, Qaluugix Qamilaalux, Qanguxchilax, Qugaxtaqas, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Saguugam Iguga, Siihmlugis, Sunas Sluu, Tanaangis Hidaluu, Tumgas Yaaga, Tunmisax, Unglum Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Yaxax,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Kanaagux, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Achiitxax, Amgiilux, Hachuugix Tiglix, Qaluugix Tiglix, Tanax Angunam Kagaluu, Ugimgim Qaklaga,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Hills:

Chunuguusis,

Islands:

Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Atka Island, Bolshoi Island, Chunixsam Hachan Tanaa, Cone Island, Daviidam, Egg Island, Gixsxagix, Higidgim Ungluu, Katiriinam Tanaa, Qaangugiidax, Qatxayagum-tanasuu, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Saahmlam Tanangis, Saguugaadax, Tanam Aduu, Tanasux, Tanax Angunax, Taqusas, Ugalux, Unglux,

Lakes:

Haniigamax, Hanisidaagux,

Mountains:

Agignax, Conical Volcano, Tagalam Angtaa,

Pillars:

Unglus,

Streams:

Qizang Chiganaa,

Routes:

Kuygis Sisxa,