Information About

Sadatanak Island

Quick Facts

Open in The Map Sadatanak Island on The Map

Location

52 ° 2' 4.999" N,
174 ° 25' 31.001" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Sadatanak Island in Detail.

About

off S coast of Atka I., Aleutian Islands.

History

Aleut name published by Captain Tebenkov (1852, map 27), Imperial Russian Navy (IRN), as "O(strov) Sadatanak," or "Sadatanak Island."

Places Near Sadatanak Island
Archipelagos:

Amtagis Islands,

Areas:

Naaginax, Yaxagim Angaa,

Bars:

Atxam-yaagan-chixsxa, Haanugim-yangis, Salt Reef, Starichkof Reef,

Bays:

Aaguliigagix, Alax Hatax, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Chaxchix, Chugimgagix, Deep Bay, Egg Bay, Explorer Bay, Haanugim-kangchii, Haanugix, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Hmachilam-qakuudguu, Imlam-chuqaa, Ingyuqax, Ixsagim Udaa, Kobakof Bay, Kuchugiilux, Martin Harbor, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Nusax, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qigagalux, Qulxudam Udaa, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Sadan-tanam Tatuu, Saguugaadam Adangan Udaa, Sarana Cove, Skuulnikas Udaa, Smutim Qala, Tagugasix, Tanaangis Qalingis, Tumgas Udaa, Utxis Udaa, Uzamkux, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga,

Capes:

Aaguliigagim-yaaga, Amunaxagim Yaaga, Angix, Anuqim-yaaga, Asxichalux, Atxam-yaaga, Banner Point, Changidigas, Chaqisxa, Chaxchim-yaaga, Chixtis Yaaga, Egg Point, Haanugim-yaaga, Hiliixsam-yaaga, Ikazagan Yaaga, Kuchugiilum-yaaga, Kunalisxux, Qanguxchilax, Saamaliilum-yaaga, Saguugaadam-yaaga, Tumgas Yaaga, Unglum Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Uzamkum-yaaga, Yaxax,

Channels:

Qyasxum Hadgii,

Cliffs:

Asxitix, Qigaagix Saxax,

Islands:

Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Atka Island, Egg Island, Gixsxagix, Ikazagan Tanasuu, Qagudas, Qatxayagum-tanasuu, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Sadatanak Island, Sagchudak Island, Saguugaadax, Saguugaadax, Simtusix, Taqusas, Unglux, Uzamkum-tanasuu, Vasilief Islands,

Lakes:

Haniigamax,