Information About

Chaqisxa

Quick Facts

Open in The Map Chaqisxa on The Map

Location

52 ° 8' 21" N,
174 ° 35' 43" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Elevation

217 ft (66.14 m)

Chaqisxa in Detail.

About

Places Near Chaqisxa
Archipelagos:

Amtagis Islands,

Areas:

Naaginax, Saguugam Ilidaa, Saguugam-chuga, Saguugax,

Bars:

Atxam-yaagan-chixsxa, Chixsxa, Haanugim-yangis, Salt Reef, Starichkof Reef,

Bays:

Aaxsax, Adgayulix, Adgayuulgix, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Beaver Bay, Bluefox Bay, Chaxchix, Chugimgagix, Chuguuxsax, Deep Bay, Egg Bay, Explorer Bay, Haanugim-kangchii, Haanugix, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Hmachilam-qakuudguu, Igidgutux, Igzangtusix, Ingyuqax, Kahngadgagix, Kobakof Bay, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Nusax, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qigagalux, Qulxudam Udaa, Quusax, Quusax Galga, Sadan-tanam Tatuu, Smutim Qala, Suung Naagix Chaxaa, Suung Qigaagix Chaxaa, Tagalugis, Tagugasix, Ugilga, Utxis Udaa, Uzamkux, Uzax Hacha, Vasilief Bay,

Capes:

Alaginiigux, Angix, Anuqim-yaaga, Atxam-yaaga, Banner Point, Cape Korovin, Cape Tadluk, Cape Taldluk, Changidigas, Chaqisxa, Chaxchim-yaaga, Chixtis Yaaga, Chuguuxsam-hidaluu, Chukiidgis Hidaluu, Egg Point, Haanugim-yaaga, Hiliixsam-yaaga, Hyaagatum Hidaluu, Ikazagan Yaaga, Island Point, Qanguxchilax, Saguugaadam-yaaga, Suung Kadaa, Txaglum-changii, Unglus, Utxis Yaaga, Uzamkum-yaaga, Yaxax,

Cliffs:

Qigaagix Saxax, Ugimgim Qaklaga,

Islands:

Atka Island, Chagnagix, Egg Island, Gixsxagix, Ikazagan Tanasuu, Kanuuxsux, Qagudas, Qudga Hanixsxax, Qungidgis, Sadatanak Island, Sagchudak Island, Saguugaadax, Salt Island, Simtusix, Tanax Angunax, Taqusas, Uzamkum-tanasuu,

Lakes:

Sam Hanii, Sangus,

Mountains:

Axsigis Kiiguucha,

Pillars:

Unglus,