Information About

Chugimgagix

Quick Facts

Open in The Map Chugimgagix on The Map

Location

52 ° 8' 45" N,
174 ° 30' 42" W

Region

Aleutians West (CA)

Uses

Chugimgagix in Detail.

About

Places Near Chugimgagix
Areas:

Naaginax, Saguugam Ilidaa, Saguugam-chuga, Saguugax, Tunmisam Angaa, Yaxagim Angaa,

Archipelagos:

Amtagis Islands,

Bars:

Atxam-yaagan-chixsxa, Haanugim-yangis, Salt Reef, Starichkof Reef,

Bays:

Alamaxsix, Alax Hatax, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Beaver Bay, Chaxchix, Chugimgagix, Chuguuxsax, Deep Bay, Egg Bay, Explorer Bay, Haanugim-kangchii, Haanugix, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Hmachilam-qakuudguu, Igidgutux, Ingyuqax, Kahngadgagix, Kinugas, Kobakof Bay, Korovin Bay, Miilnichax, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Nusax, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qatxas, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qigagalux, Qmalgitux, Qulxudam Udaa, Quusax, Quusax Galga, Qyasxum-qala, Sadan-tanam Tatuu, Saguugaadam Adangan Udaa, Saguugam-tatuu, Sarana Cove, Sitxaxsix, Smutim Qala, Suung Qigaagix Chaxaa, Tagalugis, Tagugasix, Tumgas Udaa, Ugilga, Utxis Udaa, Uzamkux, Uzax Hacha, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga, Unangalixtax,

Capes:

Aaguliigagim-yaaga, Adan Iguga, Alaginiigux, Amunaxagim Yaaga, Angix, Anuqim-yaaga, Atxam-yaaga, Banner Point, Cape Korovin, Cape Taldluk, Changidigas, Chaqisxa, Chaxchim-yaaga, Chixtis Yaaga, Chuguuxsam-hidaluu, Chukiidgis Hidaluu, Egg Point, Haanugim-yaaga, Hachuugix Qamilaalux, Hiliixsam-yaaga, Ikazagan Yaaga, Miilnicham-yaaga, Qaluugix Qamilaalux, Qanguxchilax, Qugaxtaqas, Saguugaadam-yaaga, Saguugam Iguga, Siihmlugis, Sunas Sluu, Tumgas Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Uzamkum-yaaga, Yaxax,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii,

Cliffs:

Achiitxax, Qigaagix Saxax, Ugimgim Qaklaga,

Islands:

Alax Hatam-tanasuu, Atka Island, Chagnagix, Egg Island, Gixsxagix, Ikazagan Tanasuu, Kanuuxsux, Qagudas, Qatxayagum-tanasuu, Qudga Hanixsxax, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Sadatanak Island, Sagchudak Island, Saguugaadax, Saguugaadax, Salt Island, Simtusix, Tanax Angunax, Taqusas, Uzamkum-tanasuu, Vasilief Islands,

Lakes:

Sangus,

Pillars:

Unglus,

Cities:

Korovinski (historical),