Information About

Banner Bay

Quick Facts

Open in The Map Banner Bay on The Map

Location

52 ° 8' 37" N,
174 ° 33' 12" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Banner Bay in Detail.

About

extends E on N coast of Atka I., Aleutian Islands. 4.3 miles long.

History

Named for Ivan Ivanovich Banner, Danish-born Russian American Company agent at Kodiak (1804-16); published as "bannerskaia baie" by Captain Lutke (1836, p. 314), Imperial Russian Navy (IRN). Lutke also described it as an arm of "Bukhta Gloubokaia," meaning "Deep Bay." This name was published in 1848 on Russian Hydrographic Dept. Chart 1400, while, on the same chart, "Gav(an) Banera," or "Baner Harbor" was applied to a smaller bay, 3.5 mi. to the southwest.

Places Near Banner Bay
Cities:

Korovinski,

Archipelagos:

Amtagis Islands,

Areas:

Naaginax, Saguugam Ilidaa, Saguugam-chuga, Saguugax, Yaxagim Angaa,

Bars:

Atxam-yaagan-chixsxa, Chixsxa, Haanugim-yangis, Salt Reef, Starichkof Reef,

Bays:

Adgayuulgix, Alamaxsix, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Beaver Bay, Chaxchix, Chugimgagix, Chuguuxsax, Deep Bay, Egg Bay, Explorer Bay, Haanugim-kangchii, Haanugix, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Hmachilam-qakuudguu, Igidgutux, Ingyuqax, Kahngadgagix, Kinugas, Kobakof Bay, Korovin Bay, Miilnichax, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Nusax, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qatxas, Qigagalux, Qmalgitux, Qulxudam Udaa, Quusax, Quusax Galga, Qyasxum-qala, Sadan-tanam Tatuu, Saguugam-tatuu, Sarana Cove, Smutim Qala, Suung Naagix Chaxaa, Suung Qigaagix Chaxaa, Tagalugis, Tagugasix, Ugilga, Utxis Udaa, Uzamkux, Uzax Hacha, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga, Unangalixtax,

Capes:

Alaginiigux, Amunaxagim Yaaga, Angix, Anuqim-yaaga, Atxam-yaaga, Banner Point, Cape Korovin, Cape Tadluk, Cape Taldluk, Changidigas, Chaqisxa, Chaxchim-yaaga, Chixtis Yaaga, Chuguuxsam-hidaluu, Chukiidgis Hidaluu, Egg Point, Haanugim-yaaga, Hiliixsam-yaaga, Hyaagatum Hidaluu, Ikazagan Yaaga, Island Point, Qanguxchilax, Saguugaadam-yaaga, Siihmlugis, Suung Kadaa, Txaglum-changii, Unglus, Utxis Yaaga, Uzamkum-yaaga, Yaxax,

Channels:

Qyasxum Hadgii,

Cliffs:

Achiitxax, Qigaagix Saxax, Ugimgim Qaklaga,

Islands:

Atka Island, Chagnagix, Egg Island, Gixsxagix, Ikazagan Tanasuu, Kanuuxsux, Qagudas, Qudga Hanixsxax, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Sadatanak Island, Sagchudak Island, Saguugaadax, Saguugaadax, Salt Island, Simtusix, Tanax Angunax, Taqusas, Uzamkum-tanasuu, Vasilief Islands,

Lakes:

Sam Hanii, Sangus,

Pillars:

Unglus,