Information About

Sagchudak Island

Quick Facts

Open in The Map Sagchudak Island on The Map

Location

52 ° 1' 17" N,
174 ° 29' 26" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Elevation

89 ft (27.13 m)

Sagchudak Island in Detail.

About

off Kobakof Bay, on S coast of Atka I., Aleutian Islands.

History

Aleut name published by Captain Tebenkov (1852, map 27), Imperial Russian Navy (IRN), as "O(strov) Sagchudak," or "Sagchudak Island."

Places Near Sagchudak Island
Archipelagos:

Amtagis Islands,

Areas:

Naaginax, Yaxagim Angaa,

Bars:

Atxam-yaagan-chixsxa, Haanugim-yangis, Salt Reef, Starichkof Reef,

Bays:

Aaguliigagix, Alax Hatax, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Beaver Bay, Chaxchix, Chugimgagix, Chuguuxsax, Deep Bay, Egg Bay, Explorer Bay, Haanugim-kangchii, Haanugix, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Hmachilam-qakuudguu, Ingyuqax, Ixsagim Udaa, Kahngadgagix, Kobakof Bay, Martin Harbor, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Nusax, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qigagalux, Qulxudam Udaa, Quusax, Quusax Galga, Qyasxum-qala, Sadan-tanam Tatuu, Saguugaadam Adangan Udaa, Sarana Cove, Smutim Qala, Tagugasix, Tumgas Udaa, Utxis Udaa, Uzamkux, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga,

Capes:

Aaguliigagim-yaaga, Alaginiigux, Amunaxagim Yaaga, Angix, Anuqim-yaaga, Atxam-yaaga, Banner Point, Changidigas, Chaqisxa, Chaxchim-yaaga, Chixtis Yaaga, Chuguuxsam-hidaluu, Egg Point, Haanugim-yaaga, Hiliixsam-yaaga, Ikazagan Yaaga, Qanguxchilax, Saguugaadam-yaaga, Tumgas Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Utxis Yaaga, Uzamkum-yaaga, Yaxax,

Channels:

Qyasxum Hadgii,

Cliffs:

Qigaagix Saxax,

Islands:

Alax Hatam-tanasuu, Atka Island, Chagnagix, Egg Island, Gixsxagix, Ikazagan Tanasuu, Kanuuxsux, Qagudas, Qatxayagum-tanasuu, Qudga Hanixsxax, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Sadatanak Island, Sagchudak Island, Saguugaadax, Saguugaadax, Salt Island, Simtusix, Tanax Angunax, Taqusas, Uzamkum-tanasuu, Vasilief Islands,

Lakes:

Sangus,