Information About

Ugimgim Qaklaga

Quick Facts

Open in The Map Ugimgim Qaklaga on The Map

Location

52 ° 18' 14" N,
174 ° 26' 47" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Elevation

538 ft (163.98 m)

Ugimgim Qaklaga in Detail.

About

Places Near Ugimgim Qaklaga
Cities:

Korovinski,

Areas:

Saguugam Ilidaa, Saguugam-chuga, Saguugax, Tunmisam Angaa, Yaxagim Angaa,

Bars:

Agdugalus, Salt Reef, Starichkof Reef,

Bays:

Aaguliigagix, Alamaxsix, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Chaxchix, Chugimgagix, Deep Bay, Egg Bay, Hachuugix Hiliixsax, Hmachilam-qakuudguu, Igidgutux, Imlam-chuqaa, Ingyuqax, Ixsagim Udaa, Kangiixtax, Kinugas, Korovin Bay, Martin Harbor, Miilnichax, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Nusax, Qagizga, Qaluugix Hiliixsax, Qatxas, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qmalgitux, Qulxudam Udaa, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Saguugaadam Adangan Udaa, Saguugam-tatuu, Sarana Cove, Sitxaxsix, Skuulnikas Udaa, Tagalugis, Tumgas Udaa, Ugilga, Ugilga, Utxilax, Utxis Udaa, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga, Unangalixtax,

Capes:

Aaguliigagim-yaaga, Adan Iguga, Amunaxagim Yaaga, Anuqim-yaaga, Banner Point, Cape Korovin, Cape Potainikof, Chaqisxa, Chukiidgis Hidaluu, Egg Point, Hachuugix Qamilaalux, Hanidagas, Hiliixsam-yaaga, Kunalisxux, Miilnicham-yaaga, Qaluugix Qamilaalux, Qanguxchilax, Qugaxtaqas, Saamaliilum-yaaga, Saguugam Iguga, Siihmlugis, Sunas Sluu, Tumgas Yaaga, Tunmisax, Unglum Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Yaxax,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii,

Cliffs:

Achiitxax, Asxitix, Hachuugix Tiglix, Qaluugix Tiglix, Ugimgim Qaklaga,

Islands:

Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Atka Island, Egg Island, Gixsxagix, Qatxayagum-tanasuu, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Saguugaadax, Salt Island, Taqusas, Unglux, Vasilief Islands,

Mountains:

Agignax, Conical Volcano, Tagalam Angtaa,

Pillars:

Unglus,