Information About

Sarichef Volcano

Quick Facts

Open in The Map Sarichef Volcano on The Map

Location

52 ° 19' 0.001" N,
174 ° 3' 0" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Parent

Atka Island

Elevation

1673 ft (509.93 m)

Sarichef Volcano in Detail.

About

NE part of Atka I., Aleutian Islands.

History

Name published by Coats, U.S. Geological Survey (USGS) (1950, p. 38).

Places Near Sarichef Volcano
Cities:

Amtax, Ikkunax, Tanaangis Tanadgusii,

Archipelagos:

Bolshoi Islands,

Areas:

Amlagim Angtaa, Amlagim Chmaa, Ugimagis,

Bars:

Agamgis, Mid Reef, Taagax, Tanaangis Chixsxa, Yalugis,

Bays:

Aaguliigagix, Aanuutxux, Aayangiilgis, Agisam Udaa, Amdaga, Amlagim Udaa, Atxalam Sitacha, Axsigatagagix, Chaamlaga, Chaxalux, Chiganagix, Chiidam Udaa, Chunixsax, Gunas, Huxsiilux, Igdaxchxalux, Igidgutux, Ignaachxagix, Imlam-chuqaa, Imlatux, Kadax, Kasamim-chuguu, Kriistam-sitxa, Kuchugiilux, Kudutum Tatuu, Malas Udaa, Nahmagix, Nazan Bay, Niivudiilux, Pugankax, Qanachagux, Qatxagagux, Qusugiinax, Saamaliilux, Saglaaga, Saglaagaadax, Sulgitux, Sunam Udaa, Sviiniyam Udaa, Tanaangis, Tanaangis Qalingis, Tanagayux, Tutusix, Uchalux, Ukangax, Ukungam-sitacha, Umaatanax, Usagiilux, Utxilax,

Beaches:

Aaguliigagim Tugimaga, Akayum Angaa, Aknaangim Qalan Ungluu, Aknaangix, Chiidam Udagan Qaluugii, Ingalum-tugimaga, Kasamim-chugugan Ignaachxagii, Qudagiilux, Simsum-tugimaga, Tugimagix, Uyuqiidasxis,

Capes:

Amdagan-yaaga, Amlia Peninsula, Cape Kudugnak, Cape Shaw, Cape Utalug, Cape Utes, Chaamlagan Yaaga, Chaliilux, Chiganagim-yaagii, Chunixsaxyaaga, Chutxidigax, Chutxiglix, Chyaguulam Adangan Yaaga, Eddy Point, Filiip Yangis, Flat Point, Halaacha, Hanidaagus, Kudutux, Ngachacha, North Cape, Palisades Point, Pinnacle Point, Profile Point, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Saglaagam Yaaga, Sam Kadaa, Siichin Yaaga, Slukam-yaaga, Swift Point, Tanaangis Hidaluu, Tanagayugim Hidaluu, Ugimagis Saa, Ugixaadax, Ugixaga, Ukangam Ungluu, Unglum Yaaga,

Channels:

Amlia Pass, Kanaagux,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Amgiilux, Kunalisxux, Qachimax, Tanax Angunam Kagaluu, Uxaxsux, Yaxagim Angaa,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Glaciers:

Glacier G185873E52337N, Glacier G185879E52320N,

Hills:

Amdagan Qayaa, Chunuguusis, Imachalux,

Islands:

Aalikam Tangii, Angusxus, Bolshoi Island, Chiidam Udagan Hachan Tanangis, Chunixsam Hachan Tanaa, Chyaguulax, Cone Island, Daviidam, Higidgim Ungluu, Hitxachagux, Igluqatus, Katiriinam Tanaa, Kingdaxsxa, Malas Hasaa, Naakuvalinax, Outer Rock, Qaangugiidax, Qagdugix, Qalgizax, Qigayax, Saahmlam Tanangis, Sitxidam Ungluu, Taagan-gisix, Tanam Aduu, Tanam Amayaknangis, Tanasux, Tanax Angunax, Tihniqidas, Ugalux, Unglux, Uyak Island,

Lakes:

Gunas Hanii, Haniigamax, Hanisidaagux,

Mountains:

Agignax, Kiiguchaadax, Mount Kliuchef, Korovin Volcano, Sarichef Volcano, Sidixsam-kiiguucha, Tagalam Angtaa,

Pillars:

Ignaachxagim Ungluu, Ixsxagix, Ukdus Ungluu,

Seas:

Gunasamilga,

Streams:

Qizang Chiganaa,

Routes:

Amdagan Sisxii, Kuygis Sisxa,