Information About

Banner Point

Quick Facts

Open in The Map Banner Point on The Map

Location

52 ° 10' 33" N,
174 ° 33' 46" W

Region

Aleutians West (CA)

Elevation

39 ft (11.89 m)

Uses

Banner Point in Detail.

About

NE point of entrance to Banner Bay, on N coast of Atka I., Aleutian Islands.

History

Named for Banner Bay; published by the U.S. Coast and Geodetic Survey (USC&GS) in the 1944 Aleutian Coast Pilot (p. 94).

Places Near Banner Point
Areas:

Naaginax, Saguugam Ilidaa, Saguugam-chuga, Saguugax, Yaxagim Angaa,

Archipelagos:

Amtagis Islands,

Bars:

Atxam-yaagan-chixsxa, Chixsxa, Haanugim-yangis, Salt Reef, Starichkof Reef,

Bays:

Adgayulix, Adgayuulgix, Alamaxsix, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Beaver Bay, Bluefox Bay, Chaxchix, Chugimgagix, Chuguuxsax, Deep Bay, Egg Bay, Explorer Bay, Haanugim-kangchii, Haanugix, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Hmachilam-qakuudguu, Igidgutux, Ingyuqax, Kahngadgagix, Kinugas, Kobakof Bay, Korovin Bay, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Nusax, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qatxas, Qigagalux, Qmalgitux, Qulxudam Udaa, Quusax, Quusax Galga, Sadan-tanam Tatuu, Sarana Cove, Smutim Qala, Suung Naagix Chaxaa, Suung Qigaagix Chaxaa, Tagalugis, Tagugasix, Ugilga, Utxis Udaa, Uzamkux, Uzax Hacha, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga,

Capes:

Alaginiigux, Amunaxagim Yaaga, Angix, Anuqim-yaaga, Atxam-yaaga, Banner Point, Cape Korovin, Cape Tadluk, Cape Taldluk, Changidigas, Chaqisxa, Chaxchim-yaaga, Chixtis Yaaga, Chuguuxsam-hidaluu, Chukiidgis Hidaluu, Egg Point, Haanugim-yaaga, Hiliixsam-yaaga, Hyaagatum Hidaluu, Ikazagan Yaaga, Island Point, Qanguxchilax, Saguugaadam-yaaga, Siihmlugis, Suung Kadaa, Txaglum-changii, Unglus, Utxis Yaaga, Uzamkum-yaaga, Yaxax,

Cliffs:

Achiitxax, Qigaagix Saxax, Ugimgim Qaklaga,

Islands:

Atka Island, Chagnagix, Egg Island, Gixsxagix, Ikazagan Tanasuu, Kanuuxsux, Qagudas, Qudga Hanixsxax, Qungidgis, Sadatanak Island, Sagchudak Island, Saguugaadax, Salt Island, Simtusix, Tanax Angunax, Taqusas, Uzamkum-tanasuu,

Lakes:

Sam Hanii, Sangus,

Pillars:

Unglus,