Information About

Cape Korovin

Quick Facts

Open in The Map Cape Korovin on The Map

Location

52 ° 19' 0.001" N,
174 ° 27' 45" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Cape Korovin in Detail.

About

on NW coast of Atka I.; Aleutian Islands.

History

named for Korovin Bay, published as "M(ys) Korovei," or "Cape Korovei," by Lieutenant Sarichev (1826, map 13), Imperial Russian Navy (IRN).

Places Near Cape Korovin
Cities:

Korovinski,

Areas:

Saguugam Ilidaa, Saguugam-chuga, Saguugax, Tunmisam Angaa, Yaxagim Angaa,

Bars:

Agdugalus, Salt Reef, Starichkof Reef,

Bays:

Aaguliigagix, Alamaxsix, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Chugimgagix, Deep Bay, Egg Bay, Hachuugix Hiliixsax, Hmachilam-qakuudguu, Igidgutux, Ingyuqax, Ixsagim Udaa, Kangiixtax, Kinugas, Korovin Bay, Martin Harbor, Miilnichax, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Nusax, Qagizga, Qaluugix Hiliixsax, Qatxas, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qmalgitux, Qulxudam Udaa, Quusax, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Saguugaadam Adangan Udaa, Saguugam-tatuu, Sarana Cove, Sitxaxsix, Skuulnikas Udaa, Tagalugis, Tumgas Udaa, Ugilga, Ugilga, Utxilax, Utxis Udaa, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga, Unangalixtax,

Capes:

Aaguliigagim-yaaga, Adan Iguga, Anuqim-yaaga, Banner Point, Cape Korovin, Cape Potainikof, Chaqisxa, Chukiidgis Hidaluu, Egg Point, Hachuugix Qamilaalux, Hanidagas, Hiliixsam-yaaga, Kunalisxux, Miilnicham-yaaga, Qaluugix Qamilaalux, Qanguxchilax, Qugaxtaqas, Saamaliilum-yaaga, Saguugam Iguga, Siihmlugis, Sunas Sluu, Tumgas Yaaga, Tunmisax, Unglum Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Yaxax,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii,

Cliffs:

Achiitxax, Hachuugix Tiglix, Qaluugix Tiglix, Ugimgim Qaklaga,

Islands:

Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Atka Island, Egg Island, Gixsxagix, Qatxayagum-tanasuu, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Saguugaadax, Salt Island, Taqusas, Unglux,

Mountains:

Agignax, Conical Volcano,

Pillars:

Unglus,