Information About

Ikazagan Yaaga

Quick Facts

Open in The Map Ikazagan Yaaga on The Map

Location

52 ° 2' 57.001" N,
174 ° 32' 21.001" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Elevation

16 ft (4.88 m)

Ikazagan Yaaga in Detail.

About

Places Near Ikazagan Yaaga
Archipelagos:

Amtagis Islands,

Areas:

Naaginax, Yaxagim Angaa,

Bars:

Atxam-yaagan-chixsxa, Chixsxa, Haanugim-yangis, Salt Reef, Starichkof Reef,

Bays:

Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Beaver Bay, Chaxchix, Chugimgagix, Chuguuxsax, Deep Bay, Egg Bay, Explorer Bay, Haanugim-kangchii, Haanugix, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Hmachilam-qakuudguu, Ingyuqax, Kahngadgagix, Kobakof Bay, Korovin Bay, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Nusax, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qatxayagum-sitacha, Qigagalux, Qulxudam Udaa, Quusax, Quusax Galga, Qyasxum-qala, Sadan-tanam Tatuu, Saguugaadam Adangan Udaa, Sarana Cove, Smutim Qala, Suung Naagix Chaxaa, Suung Qigaagix Chaxaa, Tagugasix, Utxis Udaa, Uzamkux, Uzax Hacha, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga,

Capes:

Alaginiigux, Amunaxagim Yaaga, Angix, Anuqim-yaaga, Atxam-yaaga, Banner Point, Cape Tadluk, Cape Taldluk, Changidigas, Chaqisxa, Chaxchim-yaaga, Chixtis Yaaga, Chuguuxsam-hidaluu, Egg Point, Haanugim-yaaga, Hiliixsam-yaaga, Ikazagan Yaaga, Island Point, Qanguxchilax, Saguugaadam-yaaga, Suung Kadaa, Txaglum-changii, Unglus, Utxis Yaaga, Uzamkum-yaaga, Yaxax,

Channels:

Qyasxum Hadgii,

Cliffs:

Qigaagix Saxax,

Islands:

Atka Island, Chagnagix, Egg Island, Gixsxagix, Ikazagan Tanasuu, Kanuuxsux, Qagudas, Qudga Hanixsxax, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Sadatanak Island, Sagchudak Island, Saguugaadax, Saguugaadax, Salt Island, Simtusix, Tanax Angunax, Taqusas, Uzamkum-tanasuu, Vasilief Islands,

Lakes:

Sam Hanii, Sangus,