Information About

Hachuugix Umyagix

Quick Facts

Open in The Map Hachuugix Umyagix on The Map

Location

52 ° 4' 9.998" N,
174 ° 23' 29" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Hachuugix Umyagix in Detail.

About

Places Near Hachuugix Umyagix
Archipelagos:

Amtagis Islands,

Areas:

Naaginax, Yaxagim Angaa,

Bars:

Atxam-yaagan-chixsxa, Haanugim-yangis, Starichkof Reef,

Bays:

Aaguliigagix, Alamaxsix, Alax Hatax, Anuqichxalux, Asagam-qakuudga, Banner Bay, Chaxchix, Chugimgagix, Chunixsax, Egg Bay, Explorer Bay, Haanugim-kangchii, Haanugix, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Hmachilam-qakuudguu, Igdaxchxalux, Imlam-chuqaa, Ixsagim Udaa, Kinugas, Kobakof Bay, Korovin Bay, Kriistam-sitxa, Kuchugiilux, Kudutum Tatuu, Martin Harbor, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Niivudiilux, Pugankax, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qigagalux, Qulxudam Udaa, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Sadan-tanam Tatuu, Saguugaadam Adangan Udaa, Sarana Cove, Skuulnikas Udaa, Smutim Qala, Sunam Udaa, Sviiniyam Udaa, Tanaangis, Tanaangis Qalingis, Tumgas Udaa, Tutusix, Utxis Udaa, Uzamkux, Vasilief Bay,

Beaches:

Qyasxum Hachan Tugimaga, Tugimagix, Uyuqiidasxis,

Capes:

Aaguliigagim-yaaga, Adan Iguga, Amunaxagim Yaaga, Anuqim-yaaga, Asxichalux, Atxam-yaaga, Banner Point, Chaliilux, Changidigas, Chaqisxa, Chaxchim-yaaga, Chixtis Yaaga, Chunixsaxyaaga, Chutxidigax, Egg Point, Filiip Yangis, Haanugim-yaaga, Hiliixsam-yaaga, Ikazagan Yaaga, Kuchugiilum-yaaga, Kudutux, Kunalisxux, Qanguxchilax, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Saguugaadam-yaaga, Tanaangis Hidaluu, Tumgas Yaaga, Unglum Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Uzamkum-yaaga, Yaxax,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Kanaagux, Qyasxum Hadgii,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Achiitxax, Amgiilux, Asxitix, Hachuugix Tiglix, Qigaagix Saxax, Tanax Angunam Kagaluu,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Hills:

Chunuguusis,

Islands:

Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Atka Island, Bolshoi Island, Chunixsam Hachan Tanaa, Cone Island, Daviidam, Egg Island, Gixsxagix, Higidgim Ungluu, Igluqatus, Ikazagan Tanasuu, Katiriinam Tanaa, Qaangugiidax, Qagudas, Qatxayagum-tanasuu, Qigayax, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Saahmlam Tanangis, Sadatanak Island, Sagchudak Island, Saguugaadax, Saguugaadax, Tanam Aduu, Tanasux, Tanax Angunax, Taqusas, Unglux, Uzamkum-tanasuu, Vasilief Islands,

Lakes:

Haniigamax, Hanisidaagux,

Streams:

Qizang Chiganaa,

Routes:

Kuygis Sisxa,