Information About

Hanidagas

Quick Facts

Open in The Map Hanidagas on The Map

Location

52 ° 23' 56" N,
174 ° 16' 14.999" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Elevation

157 ft (47.85 m)

Hanidagas in Detail.

About

Places Near Hanidagas
Cities:

Amtax, Korovinski,

Archipelagos:

Bolshoi Islands,

Areas:

Saguugam Ilidaa, Saguugam-chuga, Saguugax, Tunmisam Angaa, Ugimagis, Yaxagim Angaa,

Bars:

Agdugalus,

Bays:

Aaguliigagix, Alamaxsix, Alax Hatax, Chunixsax, Egg Bay, Gunas, Hachuugix Hiliixsax, Igdaxchxalux, Igidgutux, Imlam-chuqaa, Ixsagim Udaa, Kangiixtax, Kinugas, Korovin Bay, Kriistam-sitxa, Kudutum Tatuu, Martin Harbor, Miilnichax, Nazan Bay, Niivudiilux, Pugankax, Qagizga, Qaluugix Hiliixsax, Qatxas, Qmalgitux, Qulxudam Udaa, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Saguugaadam Adangan Udaa, Saguugam-tatuu, Sarana Cove, Sitxaxsix, Skuulnikas Udaa, Sunam Udaa, Sviiniyam Udaa, Tagalugis, Tumgas Udaa, Tutusix, Ugilga, Ugilga, Utxilax, Utxis Udaa,

Beaches:

Aaguliigagim Tugimaga, Ingalum-tugimaga, Qudagiilux, Qyasxum Hachan Tugimaga, Simsum-tugimaga, Tugimagix, Unangalixtax, Uyuqiidasxis,

Capes:

Adan Iguga, Cape Korovin, Cape Kudugnak, Cape Potainikof, Chaliilux, Chukiidgis Hidaluu, Chunixsaxyaaga, Chutxidigax, Egg Point, Filiip Yangis, Flat Point, Hachuugix Qamilaalux, Hanidaagus, Hanidagas, Hiliixsam-yaaga, Kudutux, Kunalisxux, Miilnicham-yaaga, North Cape, Palisades Point, Qaluugix Qamilaalux, Qanguxchilax, Qugaxtaqas, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Saguugam Iguga, Siihmlugis, Sunas Sluu, Tumgas Yaaga, Tunmisax, Unglum Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Yaxax,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Kanaagux, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Achiitxax, Amgiilux, Hachuugix Tiglix, Qaluugix Tiglix, Tanax Angunam Kagaluu, Ugimgim Qaklaga, Yaxagim Angaa,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Glaciers:

Glacier G185873E52337N, Glacier G185879E52320N,

Hills:

Chunuguusis,

Islands:

Aalikam Tangii, Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Bolshoi Island, Chunixsam Hachan Tanaa, Cone Island, Daviidam, Higidgim Ungluu, Hitxachagux, Katiriinam Tanaa, Kingdaxsxa, Naakuvalinax, Outer Rock, Qaangugiidax, Qyasxum Qalan Tanasuu, Saguugaadax, Taagan-gisix, Tanam Aduu, Tanam Amayaknangis, Tanasux, Ugalux, Unglux, Uyak Island,

Lakes:

Gunas Hanii, Haniigamax, Hanisidaagux,

Mountains:

Agignax, Conical Volcano, Mount Kliuchef, Korovin Volcano, Tagalam Angtaa,

Pillars:

Unglus,

Seas:

Gunasamilga,

Streams:

Qizang Chiganaa,

Routes:

Kuygis Sisxa,