Information About

Hanidaagus

Quick Facts

Open in The Map Hanidaagus on The Map

Location

52 ° 24' 33.001" N,
174 ° 12' 27" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Elevation

128 ft (39.01 m)

Hanidaagus in Detail.

About

Places Near Hanidaagus
Cities:

Amtax, Korovinski,

Archipelagos:

Bolshoi Islands,

Areas:

Saguugam-chuga, Saguugax, Tunmisam Angaa, Ugimagis, Yaxagim Angaa,

Bars:

Agdugalus,

Bays:

Aaguliigagix, Alamaxsix, Alax Hatax, Chaxalux, Gunas, Igdaxchxalux, Igidgutux, Imlam-chuqaa, Ixsagim Udaa, Kangiixtax, Kinugas, Korovin Bay, Kriistam-sitxa, Kudutum Tatuu, Martin Harbor, Miilnichax, Nazan Bay, Niivudiilux, Pugankax, Qagizga, Qaluugix Hiliixsax, Qatxas, Qmalgitux, Saamaliilux, Saguugaadam Adangan Udaa, Saguugam-tatuu, Sarana Cove, Sitxaxsix, Skuulnikas Udaa, Sulgitux, Sunam Udaa, Sviiniyam Udaa, Tumgas Udaa, Tutusix, Uchalux, Ugilga, Ugilga, Ukangax, Utxilax, Utxis Udaa,

Beaches:

Aaguliigagim Tugimaga, Ingalum-tugimaga, Qudagiilux, Qyasxum Hachan Tugimaga, Simsum-tugimaga, Tugimagix, Unangalixtax, Uyuqiidasxis,

Capes:

Adan Iguga, Cape Kudugnak, Cape Potainikof, Cape Shaw, Chaliilux, Chukiidgis Hidaluu, Chutxidigax, Filiip Yangis, Flat Point, Hachuugix Qamilaalux, Hanidaagus, Hanidagas, Hiliixsam-yaaga, Kudutux, Kunalisxux, Miilnicham-yaaga, North Cape, Palisades Point, Qaluugix Qamilaalux, Qugaxtaqas, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Saguugam Iguga, Siihmlugis, Sunas Sluu, Tumgas Yaaga, Tunmisax, Ugimagis Saa, Ukangam Ungluu, Unglum Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Yaxax,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Achiitxax, Hachuugix Tiglix, Qaluugix Tiglix, Tanax Angunam Kagaluu, Yaxagim Angaa,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Glaciers:

Glacier G185873E52337N, Glacier G185879E52320N,

Hills:

Chunuguusis,

Islands:

Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Bolshoi Island, Cone Island, Daviidam, Higidgim Ungluu, Naakuvalinax, Saguugaadax, Tanam Aduu, Tanam Amayaknangis, Unglux, Uyak Island,

Lakes:

Gunas Hanii, Haniigamax, Hanisidaagux,

Mountains:

Agignax, Conical Volcano, Kiiguchaadax, Mount Kliuchef, Korovin Volcano, Sarichef Volcano, Sidixsam-kiiguucha, Tagalam Angtaa,

Pillars:

Unglus,

Seas:

Gunasamilga,

Streams:

Qizang Chiganaa,

Routes:

Kuygis Sisxa,