Information About

Kiiguchaadax

Quick Facts

Open in The Map Kiiguchaadax on The Map

Location

52 ° 21' 24.998" N,
174 ° 3' 7.999" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Elevation

1850 ft (563.88 m)

Kiiguchaadax in Detail.

About

Places Near Kiiguchaadax
Cities:

Amtax,

Archipelagos:

Bolshoi Islands,

Areas:

Ugimagis,

Bars:

Agamgis,

Bays:

Aaguliigagix, Atxalam Sitacha, Chaxalux, Chiidam Udaa, Chunixsax, Gunas, Igdaxchxalux, Igidgutux, Ignaachxagix, Imlam-chuqaa, Imlatux, Kasamim-chuguu, Kriistam-sitxa, Kudutum Tatuu, Malas Udaa, Nazan Bay, Niivudiilux, Pugankax, Saamaliilux, Sulgitux, Sunam Udaa, Sviiniyam Udaa, Tutusix, Uchalux, Ukangax, Utxilax,

Beaches:

Aaguliigagim Tugimaga, Aknaangim Qalan Ungluu, Aknaangix, Chiidam Udagan Qaluugii, Ingalum-tugimaga, Kasamim-chugugan Ignaachxagii, Qudagiilux, Simsum-tugimaga, Tugimagix, Uyuqiidasxis,

Capes:

Cape Kudugnak, Cape Shaw, Cape Utes, Chaliilux, Chunixsaxyaaga, Chutxidigax, Filiip Yangis, Flat Point, Halaacha, Hanidaagus, Kudutux, North Cape, Palisades Point, Profile Point, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Ugimagis Saa, Ukangam Ungluu, Unglum Yaaga,

Channels:

Kanaagux,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Amgiilux, Tanax Angunam Kagaluu, Yaxagim Angaa,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Glaciers:

Glacier G185873E52337N, Glacier G185879E52320N,

Hills:

Chunuguusis,

Islands:

Aalikam Tangii, Bolshoi Island, Chiidam Udagan Hachan Tanangis, Chunixsam Hachan Tanaa, Chyaguulax, Cone Island, Daviidam, Higidgim Ungluu, Hitxachagux, Katiriinam Tanaa, Kingdaxsxa, Malas Hasaa, Naakuvalinax, Outer Rock, Qaangugiidax, Qalgizax, Sitxidam Ungluu, Taagan-gisix, Tanam Aduu, Tanam Amayaknangis, Tanasux, Ugalux, Unglux, Uyak Island,

Lakes:

Gunas Hanii, Haniigamax, Hanisidaagux,

Mountains:

Agignax, Kiiguchaadax, Mount Kliuchef, Korovin Volcano, Sarichef Volcano, Sidixsam-kiiguucha, Tagalam Angtaa,

Pillars:

Ignaachxagim Ungluu, Ixsxagix,

Seas:

Gunasamilga,

Streams:

Qizang Chiganaa,

Routes:

Kuygis Sisxa,