Information About

Aayangiilgis

Quick Facts

Open in The Map Aayangiilgis on The Map

Location

52 ° 6' 52.999" N,
173 ° 53' 30.998" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Aayangiilgis in Detail.

About

Places Near Aayangiilgis
Cities:

Amtax, Ikkunax,

Areas:

Amlagim Angtaa, Amlagim Chmaa,

Bars:

Agamgis, Atuung Aagayuuxtas, Haanugim yangis, Mid Reef, Taagax, Uchiing Hasangis, Yalugis,

Bays:

Aaguliigagix, Aanuutxux, Aayangiilgis, Agdas, Agisam Udaa, Amlagim Udaa, Amunaxagin Suluga, Amunaxax, Asxaadaliilux, Asxanung, Axsigatagagix, Chaamlaga, Chalulax, Chaxalux, Gunas, Haanugim-tutucha, Haanugix, Hanisxa, Hiitxagiidam-qagangan Udaa, Hiitxagiidax, Hungry Bay, Huxsiilux, Iiguyaaglix, Inqix, Kaalam-tutucha, Kaalax, Kadax, Kasamim-chuguu, Malxaaga, Naagix Udiix, Nahmagix, Nazan Bay, Qanachagux, Qatxagagux, Qigaagix Udiix, Qusugiinax, Saganax, Saqusax Quchikix, Sulgitux, Tanagayux, Tunulagalux, Ukangax, Ukungam-sitacha, Umaatanax, Usagiilux,

Beaches:

Akayum Angaa, Kasamim-chugugan Ignaachxagii, Qudagiilux, Uchiing,

Capes:

Amlia Peninsula, Cape Kudugnak, Cape Misty, Cape Shaw, Cape Utalug, Chaamlagan Yaaga, Chutxiglix, Chyaguulam Adangan Yaaga, Eddy Point, Hadgiilum Adangan Yaaga, Halaacha, Naagix Qaxchxix, Ngachacha, Pinnacle Point, Qagnuulax, Qasilasix, Sam Kadaa, Siichin Yaaga, Slukam-yaaga, Swift Point, Tanagayugim Hidaluu, Tukum-sngaluga, Ugixaadax, Ugixaga, Ukangam Ungluu, Yasis Adangan Yaaga,

Channels:

Amlia Pass,

Cliffs:

Kunalisxux, Qachimax, Uxaxsux,

Hills:

Imachalux, Kadaangim Ungluu,

Islands:

Angusxus, Asxanung Hachan-tanangis, Chyaguulax, Hadgiilux, Haystack Rock, Qalgizax, Tihniqidas,

Lakes:

Gunas Hanii,

Mountains:

Sarichef Volcano, Sidixsam-kiiguucha,

Pillars:

Ignaachxagim Ungluu, Ixsxagix, Ukdus Ungluu,

Seas:

Gunasamilga,