Information About

Uchalux

Quick Facts

Open in The Map Uchalux on The Map

Location

52 ° 20' 44.002" N,
174 ° 0' 38.002" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Uchalux in Detail.

About

Places Near Uchalux
Cities:

Amtax,

Archipelagos:

Bolshoi Islands,

Areas:

Amlagim Angtaa, Ugimagis,

Bars:

Agamgis, Atuung Aagayuuxtas, Yalugis,

Bays:

Aaguliigagix, Atxalam Sitacha, Chaxalux, Chiidam Udaa, Chunixsax, Gunas, Igdaxchxalux, Igidgutux, Ignaachxagix, Imlatux, Kasamim-chuguu, Kriistam-sitxa, Kudutum Tatuu, Malas Udaa, Nazan Bay, Niivudiilux, Pugankax, Sulgitux, Sunam Udaa, Sviiniyam Udaa, Tutusix, Uchalux, Ukangax, Ukungam-sitacha, Umaatanax,

Beaches:

Aaguliigagim Tugimaga, Akayum Angaa, Aknaangim Qalan Ungluu, Aknaangix, Chiidam Udagan Qaluugii, Ingalum-tugimaga, Kasamim-chugugan Ignaachxagii, Qudagiilux, Simsum-tugimaga, Tugimagix, Uyuqiidasxis,

Capes:

Cape Kudugnak, Cape Shaw, Cape Utes, Chaliilux, Chunixsaxyaaga, Chutxidigax, Chyaguulam Adangan Yaaga, Eddy Point, Filiip Yangis, Flat Point, Halaacha, Hanidaagus, Kudutux, North Cape, Palisades Point, Profile Point, Saatam Ahyuu, Ugimagis Saa, Ugixaadax, Ukangam Ungluu,

Channels:

Amlia Pass, Kanaagux,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Amgiilux, Kunalisxux, Tanax Angunam Kagaluu, Yaxagim Angaa,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Glaciers:

Glacier G185873E52337N, Glacier G185879E52320N,

Hills:

Chunuguusis,

Islands:

Aalikam Tangii, Angusxus, Bolshoi Island, Chiidam Udagan Hachan Tanangis, Chunixsam Hachan Tanaa, Chyaguulax, Cone Island, Daviidam, Higidgim Ungluu, Hitxachagux, Katiriinam Tanaa, Kingdaxsxa, Malas Hasaa, Naakuvalinax, Outer Rock, Qaangugiidax, Qalgizax, Sitxidam Ungluu, Taagan-gisix, Tanam Aduu, Tanam Amayaknangis, Tanasux, Ugalux, Uyak Island,

Lakes:

Gunas Hanii, Haniigamax, Hanisidaagux,

Mountains:

Kiiguchaadax, Mount Kliuchef, Korovin Volcano, Sarichef Volcano, Sidixsam-kiiguucha,

Pillars:

Ignaachxagim Ungluu, Ixsxagix, Ukdus Ungluu,

Seas:

Gunasamilga,

Streams:

Qizang Chiganaa,

Routes:

Amdagan Sisxii, Kuygis Sisxa,