Information About

Simsum-tugimaga

Quick Facts

Open in The Map Simsum-tugimaga on The Map

Location

52 ° 22' 14.999" N,
174 ° 3' 29.002" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Elevation

13 ft (3.96 m)

Simsum-tugimaga in Detail.

About

Places Near Simsum-tugimaga
Cities:

Amtax,

Archipelagos:

Bolshoi Islands,

Areas:

Ugimagis,

Bays:

Aaguliigagix, Atxalam Sitacha, Chaxalux, Chiidam Udaa, Chunixsax, Gunas, Igdaxchxalux, Igidgutux, Ignaachxagix, Imlam-chuqaa, Imlatux, Kriistam-sitxa, Kudutum Tatuu, Malas Udaa, Nazan Bay, Niivudiilux, Pugankax, Saamaliilux, Skuulnikas Udaa, Sulgitux, Sunam Udaa, Sviiniyam Udaa, Tutusix, Uchalux, Ukangax, Utxilax, Utxis Udaa,

Beaches:

Aaguliigagim Tugimaga, Aknaangim Qalan Ungluu, Chiidam Udagan Qaluugii, Ingalum-tugimaga, Qudagiilux, Simsum-tugimaga, Tugimagix, Uyuqiidasxis,

Capes:

Cape Kudugnak, Cape Shaw, Cape Utes, Chaliilux, Chunixsaxyaaga, Chutxidigax, Filiip Yangis, Flat Point, Hanidaagus, Hanidagas, Kudutux, Kunalisxux, North Cape, Palisades Point, Profile Point, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Ugimagis Saa, Ukangam Ungluu, Unglum Yaaga,

Channels:

Kanaagux,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Amgiilux, Tanax Angunam Kagaluu, Yaxagim Angaa,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Glaciers:

Glacier G185873E52337N, Glacier G185879E52320N,

Hills:

Chunuguusis,

Islands:

Aalikam Tangii, Alim-tanakix, Bolshoi Island, Chiidam Udagan Hachan Tanangis, Chunixsam Hachan Tanaa, Cone Island, Daviidam, Higidgim Ungluu, Hitxachagux, Katiriinam Tanaa, Kingdaxsxa, Malas Hasaa, Naakuvalinax, Outer Rock, Qaangugiidax, Sitxidam Ungluu, Taagan-gisix, Tanam Aduu, Tanam Amayaknangis, Tanasux, Ugalux, Unglux, Uyak Island,

Lakes:

Gunas Hanii, Haniigamax, Hanisidaagux,

Mountains:

Agignax, Kiiguchaadax, Mount Kliuchef, Korovin Volcano, Sarichef Volcano, Sidixsam-kiiguucha, Tagalam Angtaa,

Seas:

Gunasamilga,

Streams:

Qizang Chiganaa,

Routes:

Kuygis Sisxa,