Information About

Chalulax

Quick Facts

Open in The Map Chalulax on The Map

Location

52 ° 3' 15" N,
173 ° 54' 49" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Chalulax in Detail.

About

Places Near Chalulax
Cities:

Amtax, Ikkunax,

Areas:

Amlagim Angtaa, Amlagim Chmaa,

Bars:

Agamgis, Atuung Aagayuuxtas, Haanugim yangis, Mid Reef, Taagax, Uchiing Hasangis, Yalugis,

Bays:

Aaguliigagix, Aanuutxux, Aayangiilgis, Agdas, Agisam Udaa, Amlagim Udaa, Amunaxagin Suluga, Amunaxax, Asxaadaliilux, Axsigatagagix, Chaamlaga, Chalulax, Chaxalux, Gunas, Haanugim-tutucha, Haanugix, Hanisxa, Hiitxagiidam-qagangan Udaa, Hiitxagiidax, Hungry Bay, Huxsiilux, Iiguyaaglix, Imlatux, Inqix, Kaalam-tutucha, Kaalax, Kadax, Kasamim-chuguu, Naagix Udiix, Nahmagix, Nazan Bay, Qanachagux, Qatxagagux, Qigaagix Udiix, Qusugiinax, Saganax, Saglaagaadax, Saqusax Quchikix, Tanagayux, Tunulagalux, Ukangax, Ukungam-sitacha, Umaatanax, Usagiilux,

Beaches:

Aaguliigagim Tugimaga, Akayum Angaa, Aknaangim Qalan Ungluu, Aknaangix, Kasamim-chugugan Ignaachxagii, Qudagiilux, Uchiing,

Capes:

Amlia Peninsula, Cape Kudugnak, Cape Misty, Cape Utalug, Chaamlagan Yaaga, Chutxiglix, Chyaguulam Adangan Yaaga, Eddy Point, Flat Point, Hadgiilum Adangan Yaaga, Halaacha, Ngachacha, Pinnacle Point, Qagnuulax, Qasilasix, Sam Kadaa, Siichin Yaaga, Slukam-yaaga, Swift Point, Tanagayugim Hidaluu, Tukum-sngaluga, Ugixaadax, Ugixaga, Ukangam Ungluu, Yasis Adangan Yaaga,

Channels:

Amlia Pass,

Cliffs:

Kunalisxux, Qachimax, Uxaxsux,

Hills:

Imachalux, Kadaangim Ungluu,

Islands:

Angusxus, Chiidam Udagan Hachan Tanangis, Chyaguulax, Hadgiilux, Haystack Rock, Outer Rock, Qalgizax, Tihniqidas,

Lakes:

Gunas Hanii,

Pillars:

Ignaachxagim Ungluu, Ixsxagix, Ukdus Ungluu,

Seas:

Gunasamilga,

Routes:

Amdagan Sisxii,