Genus: European salmon (Salmo)

Information About

European salmon

Quick Facts
Latin

Salmo

Species

Atlantic salmon

European salmon in Detail.
About