Dolly Varden

Salvelinus malma

Dolly Varden Alaska

Dolly Varden

Species
  • Latin: Salvelinus malma
  • Yup'ik: anerrluaq, iqallugpik, iqalluyagaq
  • Subspecies of the Dolly Varden Species: Dolly Varden Trout,
  • Description


  • Habitat & Range