Alaska.Guide

Found on Topo Maps:

Atka (1952), Atka (1959), Atka (1959),

White Falls, Alaska

Coordinates:
51 ° 47' 5" N, 175 ° 46' 5" W

Borough:
Aleutians West (CA)