St. Elias Mountains

Range

St. Elias Mountains a range in Alaska

  • Rate this range
  • Location: 60 ° 15' 55" N, 139 ° 6' 32" W
  • Borough: Valdez-Cordova (CA)
  • Elevation: 6,959 ft / 2,121 m
  • Length: 300 mi