Alaska.Guide

Found on Topo Maps:

Blying Sound (1946), Blying Sound (1946), Blying Sound (1951), Blying Sound (1951), Blying Sound C-7 (1952), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953),

Aialik Cape, Alaska

Coordinates:
59 ° 42' 26" N, 149 ° 31' 24" W

Borough:
Kenai Peninsula