Alaska.Guide

Found on Topo Maps:

Blying Sound (1946), Blying Sound (1946), Blying Sound D-6 (1950), Blying Sound D-6 (1950), Blying Sound D-6 (1950), Blying Sound (1951), Blying Sound (1951), Blying Sound (1953), Blying Sound D-6 (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953),

Anchor Cove, Alaska

Coordinates:
59 ° 59' 51" N, 149 ° 5' 32" W

Borough:
Kenai Peninsula