Alaska.Guide

Found on Topo Maps:

Blying Sound (1946), Blying Sound (1946), Blying Sound D-8 (1951), Blying Sound D-8 (1951), Blying Sound D-8 (1951), Blying Sound (1951), Blying Sound (1951), Blying Sound (1953), Blying Sound D-8 (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953),

Aialik Bay, Alaska

Coordinates:
59 ° 48' 52" N, 149 ° 42' 17" W

Borough:
Kenai Peninsula