Alaska.Guide

Found on Topo Maps:

Blying Sound (1946), Blying Sound (1946), Blying Sound D-7 (1950), Blying Sound D-7 (1951), Blying Sound (1951), Blying Sound (1951), Blying Sound (1953), Blying Sound D-7 (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953),

Agnes Cove, Alaska

Coordinates:
59 ° 46' 25" N, 149 ° 34' 37" W

Borough:
Kenai Peninsula