Arrowtooth Flounder

Atheresthes stomias

Arrowtooth Flounder Alaska

Arrowtooth Flounder

Species
  • Latin: Atheresthes stomias
  • Yup'ik: cagiq, naternaq
  • Description

  • Habitat & Range