Alaska.Guide

Found on Topo Maps:

Ugashik (1943), Ugashik (1943), Ugashik (1943), Ugashik (1948), Ugashik (1949), Ugashik B-2 (1951), Ugashik B-2 (1951), Ugashik B-2 (1951), Ugashik (1963), Ugashik (1963), Ugashik (1963),

Alai Creek, Alaska

Coordinates:
57 ° 18' 45" N, 156 ° 32' 22" W

Borough:
Kodiak Island