Alaska.Guide

Found on Topo Maps:

McCarthy (1951), McCarthy (1951), McCarthy (1951), McCarthy (1951), McCarthy B-4 (1959), McCarthy B-4 (1959), McCarthy B-4 (1959), McCarthy (1960), McCarthy (1960), McCarthy (1960), McCarthy (1960), McCarthy (1960), McCarthy (1960), McCarthy (1960), McCarthy B-4 (1994), McCarthy B-4 (1994),

Andrus Peak, Alaska

Coordinates:
61 ° 17' 23" N, 142 ° 25' 36" W

Borough:
Valdez-Cordova (CA)

Elevation:7,775 ft / 2,370 m

Parent:St. Elias Mountains