Alaska.Guide

Found on Topo Maps:

Yakutat (1951), Yakutat (1951), Yakutat (1951), Yakutat (1951), Yakutat B-2 (1959), Yakutat B-2 (1959), Yakutat B-2 (1959), Yakutat (1959), Yakutat (1959), Yakutat (1959), Yakutat (1959),

Brabazon Range, Alaska

Coordinates:
59 ° 23' 14" N, 138 ° 31' 18" W

Borough:
Yakutat

Elevation:5,046 ft / 1,538 m

Parent:St. Elias Mountains