Alaska.Guide

Found on Topo Maps:

Blying Sound (1946), Blying Sound (1946), Blying Sound C-8 (1951), Blying Sound C-8 (1951), Blying Sound (1951), Blying Sound (1951), Blying Sound C-8 (1952), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953), Blying Sound (1953),

Aligo Point, Alaska

Coordinates:
59 ° 37' 60" N, 149 ° 45' 0" W

Borough:
Kenai Peninsula